ค้านของบ คชก.ร่วม3พันล้าน-ซื้อนํ้ามันปาล์มดิบสต๊อกอีกแสนตัน

2015-07-21 15:10:03


ประธาน อคส. เตรียมชงของบ คชก.อีกร่วม 3 พันล้าน รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดรอบ 2 อีก 1 แสนตัน หวังผู้ประกอบการช่วยพยุงราคาปาล์มช่วงโอเวอร์ซัพพลาย ยันไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ด้านสภาเกษตรกร-กรรมการ คชก. ยันขวางถึงที่สุดระบุตั้งงบล่วงหน้าซื้อเปิดช่องโรงสกัดฟันกำไร2ต่อ


       จากที่คณะอนุกรรมการการจัดการน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ที่มีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ อคส.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อเก็บสต๊อกอีกจำนวน 1 แสนตันในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 26.20 บาท ทั้งนี้เพื่อให้โรงสกัดที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่า 4.20 บาท/กิโลกรัม ซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่มีพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยจะใช้งบประมาณเพื่อการดังกล่าวประมาณ 2.90 พันล้านบาท ระยะเวลาที่จะเข้าไปซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นั้น


    นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในวันที่ 15  กรกฎาคมนี้ ทาง อคส.จะเสนอของบจากคณะกรรมการนโยบายมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.)ที่มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน ในวงเงิน 2.90 พันล้านบาทใกล้เคียงกับที่ได้รับอนุมัติในรอบแรก เพื่อรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดอีกจำนวน 1 แสนตัน รวมกับรอบแรกเป็น 2 แสนตัน เนื่องจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้คาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงกรกฎาคม-กันยายน บวกกับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศที่กรมการค้าภายในแจ้งล่าสุดมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 3.84 แสนตัน ซึ่งทั้ง 2 กรณี จากการประเมินหากไม่มีมาตรการแทรกแซงราคาผลปาล์มของเกษตรจะตกต่ำอย่างแน่นอน


    "การเตรียมขออนุมัติงบล่วงหน้าในครั้งนี้เป้าหมายเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่ใช่รอให้เกษตรมาก่อม็อบก่อน อย่างไรก็ดีการทำงานของ อคส.ถือมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย"


    ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการคชก.ได้อนุมัติวงเงิน 2.95 พันล้านบาทให้อคส.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งล่าสุดได้เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา  ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม อคส.ได้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดเข้าเก็บสต๊อกแล้วจำนวน 2 พันตัน โดยการรับซื้อตั้งอยู่บนเงื่อนไข 4 ประการคือ 1.ราคาผลปาล์มในตลาดต้องต่ำกว่าราคาประกัน(ต่ำกว่า 4.20 บาท/กก.) 2.โรงสกัดต้องซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 70 ไร่ ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกษตรกรได้มาลงทะเบียนไว้มีจำนวนกว่า 2.2 ล้านราย จากจำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งประเทศ 4 ล้านราย 3. โรงสกัด  40 รายที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องนำหลักฐานการรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยที่เป็นเกษตรกรตัวจริงมาแสดง ส่วนน้ำมันที่ อคส.รับซื้อโรงสกัดน้ำมันปาล์มจะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรที่อัตราน้ำมัน 17% ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท


    ขณะที่นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 และกรรมการในคณะอนุกรรมการการจัดการน้ำมันปาล์มด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะตั้งงบล่วงหน้าเพื่อซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพราะพ่อค้ารู้ล่วงหน้า จะเริ่มกักตุนเพื่อให้ราคาปาล์มตกต่ำ จะทำให้พ่อค้าฟันกำไร 2 ต่อ โดยต่อแรกกำไรจากการรับซื้อผลปาล์มในราคาต่ำและต่อที่สองจากผลผลิตปาล์มของเกษตรกรสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วต้นทุนตกประมาณกิโลกรัมละ 23 บาท ขณะที่อคส.รับซื้อที่กิโลกรัมละ 26.20 บาท


    สอดคล้องกับนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการ คชก. กล่าวว่าในการประชุม คชก.วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ซึ่งมีวาระชงของบเพิ่มเติมจะขวางให้ถึงที่สุด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีโครงการใดที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า เปิดช่องให้พ่อค้าฟันกำไร ทั้งนี้หากโครงการเดินหน้าจะลุยตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพราะหวั่นซ้ำรอยโครงการหอมแดง

 


ขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,070  วันที่  16 - 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

: ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง