โอกาสแบรนด์ไทยในเมียนมาร์

2015-07-21 15:11:58


เศรษฐกิจที่กำลังเฟื่องฟูของเมียนมา ประชากรที่มีอายุน้อยและการเพิ่มขึ้นของรายได้หลังหักภาษี ชี้ถึงโอกาสที่สำคัญต่อบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศในอาเซียน รวมถึงบริษัทข้ามชาติที่มองหาโอกาสในตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตอยู่ในปัจจุบัน เห็นได้จากขณะนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวถึง 15% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รายงานของนีลเส็นชี้ให้เห็นว่าเกือบครึ่งของค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้บริโภคชาวเมียนมาหรือ 47% ถูกใช้สำหรับอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล โดยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคคือความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ความคุ้นเคยและการแนะนำจากเพื่อนและครอบครัว


 
เทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคมก็เป็นภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองของเมียนมา โดยจากผลวิจัย สมาร์ทโฟน อินไซต์ ของ นีลเส็น ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือในครัวเรือนมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง 19% ในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่ปริมาณการเข้าถึงของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้อยู่ที่ 44% ปัจจัยหลักที่เป็นตัวผลักดันในการเลือกซื้อมือถือของผู้บริโภคชาวเมียนมาคือ การแนะนำแบบปากต่อปากจากครอบครัว เพื่อน และผู้ร่วมงาน รวมถึงความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป และความต้องการที่จะเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด นอกจากนี้ ยังพบว่า เอสเอ็มเอส (SMS) เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้ในประเทศเมียนมาใช้มากที่สุดถึง 81% ตามมาด้วยแอพแชตและโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ที่ 24%


 
ดังนั้น ความนิยมในการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่มากขึ้นจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสสำหรับหลาย ๆ แบรนด์ในการเพิ่มการสื่อสารกับผู้บริโภค ด้วยผู้บริโภคชาวเมียนมาแสดงให้เห็นถึงการใช้งานและการมีส่วนร่วมกับโทรศัพท์มือถืออยู่ในระดับของกลุ่มที่สูงสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันยังพบว่าผู้บริโภคเมียนมา 75% เปิดใจรับโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือของพวกเขาตราบเท่าที่ยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ฟรี และมากกว่าครึ่ง 53% ระบุว่าพวกเขาคลิกที่โฆษณาบนโทรศัพท์มือถือของพวกเขา หากโฆษณาไม่ได้พาพวกเขาออกจากแอพที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่


 
การท่องอินเทอร์เน็ตบนมือถือก็กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในเมียนมา โดย 20% ท่องเว็บผ่านทางโทรศัพท์มือถือของพวกเขากับเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างเฟซบุ๊ก, Thithtoolwin, กูเกิล, เมียนมานิวส์ และ G-Talk จากความพร้อมของเทคโนโลยีมือถือเป็นสิ่งที่จะเร่งการพัฒนาของประเทศเมียนมาให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ในการใช้ประโยชน์จากเทรนด์นี้และใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะสร้างการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคอย่างยั่งยืนเรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

: ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง