ผลกระทบของนักท่องเที่ยวจีนต่อเศรษฐกิจไทย

2015-07-21 15:30:31


ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่ซบเซาลงในช่วงปีที่ผ่านจะได้โอกาสฟื้นตัวจากกำลังการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะหลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

 

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีนคาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทยกว่า 600,000 คน โดยในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 10 วัน หรือระหว่างวันที่ 7-26 กุมภาพันธ์ จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 15,000 – 20,000 คนต่อวัน ซึ่งจะสร้างรายได้กว่า 8,000 ล้านบาทให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 1.207 ล้านล้านบาท

 

นี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยที่รายได้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีมูลค่ากว่าร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมนี้ประสบปัญหาชะลอตัว โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยลดจำนวนลงสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม รวมถึงปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียซึ่งมีสัดส่วนมากเป็นอันดับที่สามของนัก ท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยลดจำนวนลง ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดปัญหาวิกฤติการเงินระดับโลก

 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่กำลังซบเซา คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สัดส่วนสูงที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่าวชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เมื่อปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 4.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเดินทางมายังประเทศไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา หลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศยกเว้นวีซ่าชั่วคราวสำหรับนักท่องที่ยวจีน

 

ในปีพ.ศ. 2556 นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินกว่า 1.89 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 จากปีพ.ศ. 2555 จากข้อมูลรายงานการใช้จ่ายประจำปีซึ่งจัดทำโดยกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินมากขึ้นเมื่อเดินทางมายังประเทศไทย

 

จากรายงานของกรมการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินสำหรับค่าที่พักเฉลี่ย 1,392 บาทต่อคน ในขณะที่ใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าทั่วไปร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมด และอีกร้อยละ 10 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง


คุณเวนดี้ ซุน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาลีเพย์ ได้ให้คำแนะนำว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนต้องการเมื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย คือความสะดวกสบาย ความโปร่งใส และความคุ้นเคยเมื่อต้องใช้จ่ายเงินในต่างประเทศ  ด้วยเหตุนี้เอง อาลีเพย์ วอลเลท แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ของอาลีพย์ ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานกว่า 190 ล้านคน จึงมุ่งขยายธุรกิจในประทเศไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการวางแผนการท่องเที่ยว ใช้ชำระค่าเดินทาง หรือแม้กระทั่งใช้ชำระค่าสินค้าต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ในกรุงเทพมหานคร

 

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา อาลีเพย์จับมือกับบริษัทบางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (BSS) เปิดให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถจองบัตรแรบบิทได้ผ่านอาลีเพย์ วอลเลท แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของอาลีเพย์ก่อนเดินทางออกจากประเทศจีน แรบบิท อาลีเพย์ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจีนในการเดินทาง และยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าในร้านค้าที่รับแรบบิทได้อีกด้วย

 

“ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของเรา และยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น...เราต้องการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเจ้าของธุรกิจชาวไทย รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนให้ได้มากที่สุด”คุณซุนกล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกี่ยวกับการท่องเที่ยวจีน

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่า ในปีนี้นอกจากจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างกรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต นักท่องเที่ยวจีนยังให้ความสนใจที่จะไปเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ เช่น เกาะสมุย ระยอง และเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน
 นักท่องเที่ยวจีนใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉลี่ย 8 วัน โดยใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 5,000 บาทต่อวัน
 จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนเป็นค่าที่พัก โดยใช้จ่ายเฉลี่ย 1,392 บาทต่อคน 

 


 ข้อมูลจากรายงานของ Chinese International Travel Monitor 2014 (CITM) นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเงินสำหรับที่พักในประเทศไทยมากเป็นอันดับที่สามนอกเหนือจากค่าที่พัก ร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้า ร้อยละ 9.9 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง และร้อยละ 5.6 เป็นค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

: ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง