ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิสาขบูชา พุทธบารมี" (9 พ.ค. - 9 มิ.ย.58) เดอะมอลล์ นครราชสีมา

2015-07-21 15:33:10


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และบริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด     ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

 

   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมนิทรรศการ “อริยสัจ ๔ ความจริงอันยิ่งใหญ่”

 

   สำหรับกิจกรรมธรรมที่จัดขึ้นตลอดกว่า ๓๐ วันนี้ ประกอบด้วย การสักการเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมสร้างทานบารมี กิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมสัการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ (ประเทศอินเดีย ศรีลงกา พม่า และประเทศไทย) การนั่งสมาธิ เป็นต้น ชมนิทรรศการ “อริยสัจ ๔ ความจริงอันยิ่งใหญ่” ร่วมสะสมบุญบารมีกับกิจกรรมบุญ “พิธีกวนข้าวมธุปายาส” (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น.) และ "พิธีตักบาตรข้าวมธุปายาส” (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) เจริญสติและเดินจงกรม ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น.   

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๓ ๑๐๐๐, ๐ ๔๔๒๓ ๑๔๙๓, www.themallkorat.com และwww.facebook.com/Wisakhakoratเรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

: ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง