เงียบจนน่าขนลุก !! เปิดกรุสมบัติ จริงๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เข้าไปด้านใน ถึงกับผงะเมื่อพบของสิ่งนี้

2016-09-02 10:29:09


 


  การสร้างกรุสมบัติ  มีการสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ในพุทธศตวรรษที่ 12-16 ซึ่งเริ่มจากการค้นพบที่เจดีย์หมายเลข 1 ณ เมืองโบราณ จ.ราชบุรีมาก่อนแล้ว โดยกรุของที่นี่จะเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ใกล้ระดับพื้นดิน ภายในมีผอบ 2 ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และต่อมาในสมัยล้านนา สุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา ก็มีการพบกรุในเจดีย์หลายแห่ง ทั้งที่เจดีย์วัดพระยืน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย,เจดีย์สุวรรณจังโกฏิ จ.ลำพูน,เจดีย์ทรงลังกา ด้านทิศใต้ จ.สุโขทัย,เจดีย์วัดช้างล้อม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แต่ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คงเป็นที่ วัดราชบูรณะ  โดยกรุที่นี่ จะมีทั้งสิ้น 3 ห้อง โดยห้องที่ 2 และ 3 จะถูกเชื่อมถึงกันแล้ว ซึ่งขโมยได้ทำการขุดเจาะตั้งแต่กลางพระปรางค์ประธานทะลุลงมา

 

 

 

 


 กรุชั้นที่ 1 หรือชั้นบนสุด อยู่ลึกลงไปจากพื้นเรือนธาตุประมาณ 3.70 เมตร ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.50 เมตร ผนังทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพจิตรกรรมประกอบด้วย ภาพเทพชุมนุมและภาพบุคคลต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นคนจีน ทั้งขุนนาง เด็ก ผู้ใหญ่และคนรับใช้ กรุชั้นนี้บรรจุพระพิมพ์และพระพุทธรูปจำนวนหนึ่ง

กรุชั้นที่ 2 หรือชั้นกลาง ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง 2.75 เมตร ผนังทั้ง 4 ด้าน ทำเป็นซุ้มลึกเข้าไปประมาณ 37 เซนติเมตร รอบผนังและรอบซุ้มเขียนภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยสีชาด เพดานกรุมีลวดลายดาวเต็มเพดาน ภายในซุ้มทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีโต๊ะสำริดวางอยู่ซุ้มละ 1 ตัว สำหรับวางสิ่งของมีค่าต่างๆ

 


 


 

ถัดจากซุ้มทั้ง 4 ออกมา เป็นห้องที่ปูด้วยหินทั้งหมด กรุชั้นนี้บรรจุเครื่องทองมากที่สุด ประกอบด้วยเครื่องราชูปโภคทองคำ เครื่องราชกุธภัณฑ์ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งต่างๆ และปรางค์ทองคำจำลอง

 

 

 

 

กรุชั้นที่ 3 หรือชั้นล่างสุด ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร ไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่อย่างใด ภาพในกรุก่อเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ กว้างประมาณ 0.80 เมตร ประดิษฐานเจดีย์ทองคำ 1 องค์ ซึ่งถูกครอบด้วยวัสดุต่างๆ ภายในเจดีย์ทองคำบรรจุพระพุทธรูปทองคำ พระเจดีย์หินผลึก พระพุทธรูปหินผลึก และเครื่องทองขนาดเล็กจำนวนหนึ่ง

 

 

 

นอกจากจะพบสมบัติล้ำค่าภายในพระปรางค์ของวัดราชบูรณะจำนวนมากแล้ว สิ่งที่มีค่าอีกอย่างที่พบก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยังเห็นชัดเจนอยู่หลายแห่ง แม้ว่าบางจุดจะเลือนลางไปตามกาลเวลาแล้วก็ตาม ซึ่งทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นให้คนรุ่นหลังได้ทราบกันมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วย

 ขอบคุณ นิตยสารแพรว

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

สิรวีณ์ สิริวิไชยยศ : ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง