ดั่งสายฟ้าฟาด ! "พ่อเมืองโคราช" ร่อนหนังสือให้ชะลอประชุมตั้ง "จังหวัดบัวใหญ่" ชี้ไม่เหมาะสมที่จะกระทำการใดๆ ในช่วงเวลานี้

อ่าน www.news-lifestyle.com

กลุ่มข่าว / POLITICS /

ดั่งสายฟ้าฟาด !
Published on: 25 ต.ค. 2559

 

 

 


 


 หลังคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบให้คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณากรณีนายคำพันธ์ บุญยืด ประธานสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญเมืองด่านนอก 8 อำเภอ และนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ขอให้ช่วยผลักดันการตั้งจังหวัดใหม่ โดยขอแยก อำเภอบัวใหญ่ ,คง ,ประทาย, บ้านเหลื่อม, แก้งสนามนาง, โนนแดง ,บัวลาย ,สีดา รวม 8 อำเภอ ออกจากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรอการตั้งจังหวัดใหม่ (จังหวัดบัวใหญ่) โดยมีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งจังหวัด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559   เวลา 09.30 น.

 ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งหนังสือไปยังประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ว่าให้ชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อน  เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และยังอยู่ในระหว่างเตรียมการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ  "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งกำลังเกิดความรักสามัคคี ปรองดองของคนในพื้นที่ การตั้งจังหวัดใหม่นั้นจำเป็นต้องมีการรับฟังข้อคิดเห็นของชาวจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดข้อถกเถียงและนำมาสู่สถานการณ์ที่ไม่เรียบร้อย และอาจก่อให้เกิดกระแสดังกล่าวกับจังหวัดอื่นๆ จึงใคร่ขอให้ชะลอเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน

 

 ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอทางอนุกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศว่าจะจัดประชุมในวันที่ 26 ตค.2556 นี้หรือไม่อย่างไร

 
 

 
ภาพจาก FB นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,  Korat : เมืองที่คุณสร้างได้
TAGS ข่าว :1
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อลงโฆษณา เว็บไซต์ , โทรทัศน์
0816490178 วรลักษณ์ อิงคมณี ([email protected])
02-271-6500 ต่อ 105 - 107