ดราม่าหนัก ! แกนนำจัดตั้ง "จังหวัดบัวใหญ่" ร่อนจดหมายถึง "ผู้ว่าฯโคราช" พร้อมแจงเหตุผล ทำไม "บัวใหญ่" ถึงต้องเป็นจังหวัดที่ 78

2016-10-25 13:01:22


 


 ที่เฟสบุ๊ก คำพันธ์ บุญยืด ประธานสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญเมืองด่านนอก 8 อำเภอและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ ในฐานะแกนนำก่อตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ได้โพสต์ข้อความ หลังนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ส่งหนังสือชะลอตั้งจังหวัดบัวใหญ่  โดยมีเนื้อหาดังนี้

จดหมายเปิดผนึกถึง ท่านผู้ว่าราชการการจังหวัดนครราชสีมา
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพ
ผมแปลกใจสงสัยกรณีที่ทางจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือถึงนายอำเภอ 8 อำเภอเมืองด่านนอกหลานย่าโมแจ้งให้ไปชี้แจงข้อมูลเรื่องตั้งจังหวัดบัวใหญ่กับอนุกรรมการ ของ สนช. ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ซึ่งลงนามโดยรองผู้ว่าธนพล จัทรนิมิ อยู่ๆท่านผู้ว่า วิเชียร จันทรโณทัยก็มีหนังสืออีกฉบับหนึ่งไปถึงอนุกรรมการ ของ สนช.ขอให้ชะลอการดำเนินการเรื่องนี้ไว้ก่อนลงวันที่ 22 ตุลาคม2559 เช่นกัน โดยอ้างเหตุผลว่า อยู่ระหว่างการเตรียมการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อ้างว่ายังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้งจังหวัด อ้างว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะไม่เรียบร้อย ซึ่งเป็นข้ออ้างเดิมๆของกลุ่มนักการเมืองเก่า และกลุ่มสมุนรับใช้ทุนสามานย์เดิมที่ออกมาต้านเมื่อครั้งที่ทางราชการจะดำเนินที่ผ่านมา กระผมขอชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้ท่านทราบดังนี้
1) การขอตั้งจังหวัดบัวใหญ่เริ่มจากแนวคิดและนโยบายของฝ่ายผู้ปกครองบ้านเมืองเมื่ออดีตได้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองของประเทศไทย เมื่อปี 2498 ปี2522และปี2532ตามลำดับที่ท่านมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่เริ่มจากประชาชนชาวบัวใหญ่เราเป็นเพียงมาสานต่อยอดในภายหลังเท่านั้น เจตนาในการจะตั้งจังหวัดก็เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ประชาชนคนไทยด้วยกันได้รับอยู่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐดีขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองใดๆนักการเมืองจากการเลือกตั้งต่างหากที่ออกมาขัดขวางคัดค้านการตั้งจังหวัดมาตลอดเพราะกลัวเสียฐานทางการเมืองตนและพวกพ้องนี่คือความจริง
2) ถ้าดูข้อความจากเพจแล้ว จะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยออกมาต้านคือกลุ่มการเมืองเก่าและสมุนรับใช้ทุนสามานย์ที่มีความเป็นอยู่อย่างสบายแล้วที่เห็นแต่ประโยชน์ตนบนความทุกข์ยากลำบากของคนไทยด้วยกันกลุ่มนี้จะไม่ปรากฏตัวจริงออกมาให้สังคมเห็นจะใช้คำพูดเหมือนคนไร้การศึกษา ชอบอ้างยากคงไว้ที่เป็นจังหวัดใหญ่ อ้างอยากคงไว้ให้เป็นหลานย่าโม อ้างเกรงจะสร้างความแตกแยก ฟังแล้วเป็นเหตุผลของเด็กอมนิ้วมือมากว่า กลุ่มเราจะมีเครือข่ายประสานงานงานกันเป็นประจำทั้ง 8 อำเภอที่ผ่านมาเรามีการประชุมทำกิจกรรมร่วมกันมาไม่ต่ำกว่า 75 ครั้งมีการเปิดตัวชัดเจน เป็นภาคประชาชนล้วนๆไม่ขึ้นกับนักการเมืองใด มีแต่กลุ่มนักการเมืองเก่าบางคนต่างหากที่มักจะค้านพวกเรานี่คือความจริง
3) การตั้งจังหวัดคือหัวใจสำคัญที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนคนด่านนอกหลานย่าโมตามนโยบายของหัวหน้า คสช.ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สภาพความเป็นจริงที่ผ่านมาพวกเรา8 อำเภอเข้าถึงบริการภาครัฐได้ด้วยความยากลำบาก เราอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรกับเป็นเมืองอัฟริการของโคราช แต่กลับมีกลุ่มการเมืองเก่าให้สมุนรับใช้ออกมาต้านทุกครั้งที่ทางราชการจะดำเนินการนี่มันอะไรประเทศไทยทำไมไม่คิดถึงประโยขน์ส่วนรวมบ้างแบ่งปันความสุขกันบ้าง รวยแล้วไม่คิดแบ่งปันย่อมถือได้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ไร้ค่าเสียชาติเกิด
4) ที่ท่านอ้างว่าต้องรับฟังความเห็นของประชาชนทั้งจังหวัดนั้น ขอเรียนว่า เมื่อปี 2556ต่อปี2557ได้มีหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสั่งการให้ 8 อำเภอและทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมารับฟังความเห็นมาแล้ว ผลก็ออกมาว่าเป็นอย่างไรถ้าหากท่านยังไม่ทราบก็ดูได้ที่สำนักงานปกครองจังหวัดที่อยู่บนศาลากลางจังหวัดนคราชสีมาก็ได้
5) เป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้มีมติของที่ประชุมสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั้ง 32 อำเภอในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เห็นด้วยให้ตั้งจังหวัดบัวใหญ่ 32 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง นี่คือตัวแทนของประชาชน ตามกฎหมายอย่างแท้จริงผลออกมาทำให้นักการเมืองใหญ่บางคนในโคราชให้คนออกมาค้านและจะให้มีการทบทวนมติใหม่ นี่มันอะไรกันประเทศนี้เมืองนี้ทำไมไม่เคารพกฎกติกากันบ้างพฤติกรรมไม่ต่างกับ นปช.หรือว่าเป็น นปช.ตัวจริงไม่ทราบ
เพื่อสนับสนุนข้อความข้างต้นผมใคร่ขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านผู้ว่าฯทราบดังนี้
สรุปข้อมูลการทำประชาคมเพื่อขอตั้งจังหวัดบัวใหญ่
ครั้งที่ 1 ทำเฉพาะพื้นที่ 8 อำเภอเมืองด่านนอกหลานย่าโมเมื่อปี 2556ตามหนังสือสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด
1.1) ถามจากประชากร 37,209 คน เห็นด้วยร้อยละ 90.22ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.68
1.2) มติการประชุมสภา อบท.64 แห่ง เห็นด้วยร้อยละ 98.44ไม่เห็นด้วยร้อยละ 01.56
ครั้งที่ 2 ทำทั้งจังหวัด 32 อำเภอเมื่อปี 2557ตามหนังสือสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด
2.1) ผลมติการประชุมสภา อบท.141 แห่ง เห็นด้วยร้อยละ 73.15 ไม่เห็นด้วยร้อยละ19.86(คะแนนเท่ากัน 7 แห่งไม่ออกความเห็น 3 แห่ง)
2.2) จากหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ32 อำเภอเห็นด้วยร้อยละ73.05 ไม่เห็นด้วยร้อยละ21.08(ไม่ออกความเห็น 1แห่ง)
2.3) จากมติการประชุม สภา อบจ.เมื่อ 11 กันยายน 2557จาก ส.อบจ.39 คนเห็นด้วยร้อยละ 82.05 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 0.00 (งดออกเสียง 7 เสียง)
ครั้งที่ 3 ทำซ้ำอีกเมื่อปี 2558 เฉพาะพื้นที่ 8 อำเภอตามคำแนะนำของ สนช.ตวง อันทะไชย จากประชากร 13,236 คนของทุกภาคส่วน เห็นด้วยร้อยละ 94.38 ไม่เห็นด้วยร้อยละ5.62
จึงเรียนมาเพื่อทราบเห็นควรประการใดแล้วแต่จะพิจารณาหรือหากมีข้อสงสัยประการผมและคุณอรุณ อัครปรีดี พร้อมที่จะชี้แจงให้ข้อมูลอื่นๆได้ทุกเวลา
ด้วยความเคารพและนับถือ
นายคำพันธ์ บุญยืด
ประธานสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญเมืองด่านนอก 8 อำเภอและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่
โทร 081-7603838

 


 
 

 

 ที่มา FB คำพันธ์ บุญยืด

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

สิรวีณ์ สิริวิไชยยศ : ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง