น่าห่วง !! คัมภีร์แกะสลัก มีอักษร 400,000 ตัว แต่ปัจจุบันเลือนหายไปแล้วนับแสนตัว ซึ่งยังไม่พบมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

2017-01-03 16:11:35


 


ถ้ำหินอานเย่ว์ (安岳摩崖经窟)แห่งเมืองจือหยาง มณฑลเสฉวน เริ่มขุดในปีคริสต์ศักราช 521 สมัยราชวงค์หนานเหลียง ผ่านสมัยราชวงศ์ถัง ซ่ง หมิงมาชิงจนถึงปัจจุบัน รูปสลักในถ้ำหินเป็นรูปเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นหลัก มีรูปศาสนาเต๋าเป็นบางส่วน กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานการท่องเที่ยวเมืองจือหยางมณฑลเสฉวนได้ยื่นขอให้ที่นี่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สำนักงานโบราณวัตถุอำเภออานเย่ว์เผยว่า จะพยายามให้ถ้ำหินอานเย่ว์เป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะเสนอให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจีนก่อนสิ้นปี 2017
นายอู๋จงฟู่ เจ้าหน้าที่ดูแลโบราณวัตถุวัย 67 ปีทราบข่าวนี้ด้วยความดีใจแต่ก็กังวล เพราะคัมภีร์แกะสลักที่พบเมื่อปี 1982 มีกว่า 400,000 ตัวอักษร แต่การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากดินฟ้าอากาศทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นได้ในปัจจุบันเหลือเพียง 300,000 ตัว
ซึ่งสาเหตุนี้เป็นอุปสรรคในการอนุรักษ์โบราณสถานที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่
นายถังเฉิงยี่ วัย 81 ปี เป็นหัวหน้าสำนักงานดูแลโบราณวัตถุที่หนึ่งอำเภออานเย่ว์ เขาวิจัยการแกะสลักหินมาตั้งแต่ปี 1982 ที่ได้เข้ารับตำแหน่งจนถึงวันนี้ นายถังกล่าวว่า เมื่อปี 1982 คัมภีร์พุทธศาสนาที่แกะสลักมีพื้นที่กว่า 150 ตารางเมตร คัมภีร์ในนั้นล้วนเป็นคัมภีร์ที่พบเห็นได้น้อย ซึ่งมีที่เห็นได้ชัดกว่า 400,000 ตัว แต่ปัจจุบันเลือนหายไปแล้วนับแสนตัว ซึ่งยังไม่พบมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ


 

 

 ที่มา  China Xinhua News

เรียบเรียง สิรวีณ์ team news-lifestyle

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

สิรวีณ์ สิริวิไชยยศ : ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง