คึกคัก!!! คนรุ่นใหม่แห่ปฎิบัติธรรม ชี้เปรี้ยงสอดคล้องการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน!! (คลิป)

2017-01-11 16:31:47


สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้น อาจทำให้หลายๆคนปรับตัวไม่ทัน ทำให้เกิดความตึงเครียดสะสมทั้งทางกายและทางใจอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งหลายคนก็หันมาให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวซึ่งในอดีตมักจะไม่ค่อยเห็นกันนัก โดยการการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องนั้นจะสามารถช่วยแก้ไข หรือ ทุเลาปัญหานี้ได้ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่ในปัจจุบัน ได้มีวัด สำนักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในวันสำคัญต่างๆ

 

ซึ่งรายการ ตะลุยโลกกว้าง EP 1 ก็ได้พาคุณผู้ชมมาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม

 

 

โดยพระราชอุทัยโสภณ  ผอ.มจร หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวว่า ธุระในพุทธศาสนามี 2 ประการ คือ คันถธุระ และ วิปัสสนาธุระ ในส่วนของคันถธุระ คือ การศึกษาด้านพระปริยัติธรรม หมายถึงการศึกษาวิชา ความรู้ทางด้านศาสนาตามหลักสูตรของคณะสงฆ์  ส่วนวิปัสสนาธุระ ก็เป็นธุระอีกส่วนหนึ่ง ได้จัดขึ้นทุกปีๆ  โดยเน้นวิธีปฏิบัติ การนั่งสมาธิ นั่นเอง

 

ในขณะที่คุณจีรนันท์ สุขทวี นิสิต มจร.อุทัยธานี ได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมก็คือ การทำสมาธิ ทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิต ได้ฟังเทศน์ ได้นั่งสมาธิ การเดิน ทำให้มีสมาธิ และได้คิดทบทวนขณะปฏิบัติธรรมด้วย สรุปก็คือ “ทุกข์”เกิดจากเหตุ ดังนั้นหากเราไม่ต้องการมีทุกข์ ก็คือแก้ที่เหตุ นั่นคือ การหยุดความคิด ซึ่งการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

และยังช่วยให้มี “สติ” ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์  ดั่งคำว่า สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดมักเกิดปัญหา 

เรียบเรียงโดย : พัทธดนย์

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

พัทธดนย์ ธาราธีรเศรษฐ์ : ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง