มติ ครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียม (VISA) จำนวน 21 ประเทศ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วง High season (มีรายละเอียด)

2017-02-12 11:29:52


เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VoA) เป็นการชั่วคราว สำหรับ 21 ประเทศ เพิ่มเติม 6 เดือน (1 มีนาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560)  

 


 

โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VoA) เป็นการชั่วคราว สำหรับ 21 ประเทศ เพิ่มเติม 6 เดือน

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาระดับขีดความสามารถในการดึงดูดและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวและช่วงการฟื้นคืนกลับของนักท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหว  

 

1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย จำนวน 1,000 บาทต่อคน เป็นการชั่วคราว  
2) ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VoA) ให้แก่ชาวต่างชาติ โดยปรับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้ได้ครั้งเดียว เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคน เป็นการชั่วคราว ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมเดิมก่อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) มีผลบังคับใช้ (วันที่ 27 กันยายน 2559)    
 

 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้มีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และกำหนดให้ใช้ได้สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 21 ประเทศ ได้แก่ อันดอร์รา บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ มอลตา มอริเชียส โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน อุซเบกิสถาน ปาปัวนิวกีนี และหมู่เกาะฟิจิ ซึ่งเป็นสัญชาติที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

 

 

ขอบคุณข้อมูล : www.thaigov.go.th

เรียบเรียงโดย : ศิรินทิพย์  ทีมงาน News-Lifestyle.com

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ศิรินทิพย์ ยุติกะ : ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง