นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

เดินหน้า!! "ครม." อนุมัติหลักเกณฑ์จ่ายเงินอุ้มชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน !!

2015-12-16 23:47:30

 เมื่อวานนี้ (15 ธ.ค. 58) พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไว้ ก่อนหน้านี้ โดยจะช่วยเหลือไร่ละ1,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือนจำนวน 8.35 แสนราย ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับเงินต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางกับกรมส่งเสริมการเกษตรและเปิดกรีดแล้วไม่น้อยกว่า 1 ไร่ขึ้นไป และคนกรีดยาง จะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย

 

          ทั้งนี้ เจ้าของสวนยางจะต้องนำผู้กรีดมาแจ้งและรับรองตัวตน กรณีมีมากกว่า  1 คนให้แจ้งทั้งหมดและให้มอบเงินเพียงคนเดียวเพื่อนำไปแบ่งกันระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้กรีดยางจะดำเนินการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558-29 กุมภาพันธ์  2559 โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

พัทธดนย์ ธาราธีรเศรษฐ์ : ทีมงาน News-Lifestyleข่าวที่เกี่ยวข้อง