นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle


มัจจุราชเงียบ !! “โรคหลอดเลือดสมอง” ภัยมืดคร่าชีวิตไทยตายทุก 20 นาที !! เช็คอาการด่วนง่ายๆ 3 ข้อ! พร้อมเลิกพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้เด็ดขาด !!

2016-07-18 01:35:55

วันนี้ (17 ก.ค.) นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลสุดช็อก จากข้อมูลล่าสุดในปี 2557 ระบุว่า ทั่วประเทศมีรายงานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรารู้จักกันดีว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ทั้งหมด 228,836 ราย เสียชีวิต 25,114 ราย หรืออาจกล่าวได้ว่าในทุกๆ 20 นาที จะมีผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้ 1 ราย

โดยโรคดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการใช้พฤติกรรมชีวิตไม่ถูกต้อง ส่งผลให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบหรือแตก จนสมองขาดเลือด และเซลล์สมองตาย ซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนภายใน 3 - 4 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือเกิดความพิการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถตรวจอาการของโรคได้อย่างง่าย โดยเน้นสังเกตอวัยวะ 3 จุด คือ
1. อาการปากเบี้ยว คือ มุมปากข้างใดข้างหนึ่งจะตกเวลายิ้ม
2. แขน คือ มีขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ไม่สามารถยกไม่ได้ รวมทั้งมีอาการเดินเซ
3. พูดลำบาก พูดไม่ได้ หรือพูดไม่ชัด

ซึ่งหากพบว่า ตนเอง หรือคนในครอบครัวมีอาการดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ โทรแจ้ง 1669 เพื่อให้ได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดภายใน 3 ชั่วโมงอย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เสียชีวิตและพิการ ส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจโรค คือ เมื่อมีอาการแล้ว คิดว่าจะดีขึ้นเองหรือลองรักษาด้วยวิธีอื่นก่อน จึงเข้ารับการรักษาล่าช้า และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมสบส.จึงดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชน 2 มาตรการ คือ
1.อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นทั้งผู้ดำเนินการจัดการสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคนี้และโรคอื่นในชุมชน ให้ความรู้ประชาชน และประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความเสี่ยงเกิดโรค โดยรับประทานผักและผลไม้ให้ได้วันละ 400 กรัม งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละอย่างน้อย 150 นาที โดยแนะนำให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
2.สนับสนุนให้อสม. ใช้ช่องทางใหม่ คือ แอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมกว้างขวางทุกวงการ นำมาใช้เป็นช่องทางแนะนำให้ประชาชน รู้จักอาการสัญญาณเตือนภัยของโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งโรคอื่นๆ ซึ่งขณะนี้สำนักวิชาการต่างๆ ได้ผลิตขึ้นจำนวนมาก มีทั้งภาพและข้อความสั้นประกอบให้เข้าใจง่าย โดยขณะนี้กลุ่มอสม.ที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้เริ่มทดลองดำเนินการเรื่องโรคหลอดเลือดสมองแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Thai Tribune

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

พันธ์พิงค์ อินสันทราย : ทีมงาน News-Lifestyleข่าวที่เกี่ยวข้อง