นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

เกาะติดสถานการณ์ AEC เมื่อ “รัฐบาลไทย” จับมือ “รัฐบาลฟิลิปปินส์” ขยายตลาดข้าวไทย แบบ G to G

2017-02-12 09:51:27

กระทรวงพาณิชย์มีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศมีแผนงานที่จะขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ในหลายรูปแบบ ได้แก่
- การเข้าร่วมประมูลขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ศกนี้ ปริมาณ 250,000 ตัน
- การจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อพบหารือผู้บริหาร National Food Authority (NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต นโยบายและแนวโน้มความต้องการนำเข้าข้าว ของฟิลิปปินส์ปี 2560 และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างกัน และใช้โอกาสดังกล่าวทำความรู้จักและแสดงความยินดีกับประธาน NFA คนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งภายใต้รัฐบาลปัจจุบันของฟิลิปปินส์
 

การพบปะหารือกับกลุ่มผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทย และประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศที่หลากหลายในทุกระดับ โดยมาตรฐานดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับรสนิยมและความต้องการบริโภคข้าวของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น การลงพื้นที่ตลาดค้าส่งและค้าปลีกเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคข้าวชาวฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการขยายตลาดการค้าข้าวไทยในฟิลิปปินส์ต่อไป
 

- การเชิญประธานและคณะผู้แทน NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์ เข้าร่วมงาน Thailand Rice Convention 2017 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของโลก และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย กระทรวงพาณิชย์จึงให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันชาวฟิลิปปินส์มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ ดังนั้น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการนำเข้าข้าวจากไทยและทำให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์รู้จักผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยในฟิลิปปินส์
 

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในปี 2559 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน เป็นการนำเข้าข้าวไทยประมาณ 300,000 ตัน สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75 ซึ่งเป็นโอกาสดีของการส่งออกข้าวไทยไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวของไทยในขณะนี้สามารถแข่งขันได้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญในตลาดฟิลิปปินส์เช่นกัน

 

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์

เรียบเรียงโดย : ศิรินทิพย์  ทีมงาน News-Lifestyle.com

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ศิรินทิพย์ ยุติกะ : ทีมงาน News-Lifestyle