นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

หลุดความลับ!! สาวกควรรู้ไว้ คู่มือรับประกันของ Apple เผยอะไรซ่อมได้บ้าง

2017-09-06 15:18:44

Business Insider ได้เปิดเผยเอกสารแนวทางสำหรับช่างเทคนิคและตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ในการตรวสอบสิทธิ์การซ่อมแซม iPhone หรือที่เรียกว่า “Visual/Mechanical Inspection Guide” (VMI Guide) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2017 โดยครอบคลุมการตรวจสอบ iPhone 6, 6s, 6s Plus, 7 และ 7 Plus

เอกสารดังกล่าวได้แบ่งประเภทของสาเหตุและความเสียหายไว้อย่างชัดเจน คือ

Eligible for Warranty Service : มีสิทธิได้รับบริการประกัน สำหรับความเสียหายที่สามารถซ่อมแซมได้ทันที เช่น มีเศษเล็กๆอยู่ภายใต้หน้าจอ หรือรอยแตกเล็กๆบนกระจกหน้าจอที่ไม่ได้เกิดจากการตกกระทบ Eligible for Out-Of-Warranty Service : หมดระยะเวลารับการประกัน สำหรับความเสียหายที่ซ่อมแซมได้นอกเหนือประกัน เช่น ผู้ใช้ยืนยันว่าได้รับความเสียหายจากน้ำ, ลำโพงหรือช่องไมโครโฟนได้รับความเสียหาย และช่องเชื่อมต่อ Lightning ได้รับความเสียหาย เป็นต้น Ineligible for Service : ไม่มีสิทธิใช้บริการประกัน สำหรับความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เช่น การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ภายในตัวเครื่อง เป็นต้น

 

นอกจากนี้มีคำถามสำหรับให้ช่างเทคนิคสอบถามในกรณีที่ iPhone ที่นำมาซ่อมนั้นได้รับความเสียหายจากการตกน้ำหรือไม่ปรากฏสาเหตุชัดเจน

อย่างไรก็ดี เอกสารข้างต้นนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปในการรับสิทธิประกันเครื่อง ซึ่งพนักงานใน Apple Store ได้อธิบายว่า “มักจะมี iPhone ที่ประสบปัญหาขัดข้องบางอย่างนอกเหนือจากข้อที่กำหนดในการรับสิทธิ์ประกัน แต่เราก็ได้เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เนื่องจากยังอยู่ในระยะประกัน”

 

ที่มา : hitech.sanook.com

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

เพลินจิต : ทีมงาน News-Lifestyle