นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

ฮือฮากันทั้งบาง!! ชาวบ้านแตกตื่น ขุดพบกระดูก-วัตถุโบราณ อายุร่วม 2,000 ปี เตรียมเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้

2017-09-07 07:52:58

     วันนี้ที่บ้านไร่ประชาสรรค์ หมู่ที่2 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นาย ณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงภัคดี ครูโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านไร่ประชาสรรค์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ทำไรอินทผาลัมปลูกว่า ขณะว่าจ้างรถแม็คโคมาขุดดินปรากฏว่ารถ ตัดพบชิ้นคล้ายกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ นาย ณรงค์ศักดิ์ จึงแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบ หลังจากนั้นทาง ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศิลป์จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย อ.นฤพล หวังธงชัยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี น.ส.บุญนาค ฮวบสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3 

     นางกุลภาภร ป้อมจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท พร้อมชาวบ้าน จึงร่วมกันสำรวจ โดยการขุดเพิ่มบริเวณที่พบโครงกระดูช้าง โดยขุดลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร กว้าง3เมตร ยาวประมาณ8เมตร พบโครงกระดูกบริเวณส่วนหลังของตัวช้าง คาดว่าเป็นช้างตัวเมียเนื่องจากพบงา ของช้างพัง ที่มีลักษณะเป็นขนำ(ขะ-หนำ) ในลักษณะนอนตะแคง จากการตรวจสอบเชื่อว่ามีอายุระหว่าง 2000-3000 ปีที่ผ่านมา จึงออกทำการ ขุดสำรวจบริเวณรอบๆ และห่างจากจุดที่พบโครงกระดูกช้าง ออกไป ประมาณ200-300 มีลำน้ำเล็กคั้นอยู่ พบ โครงกระดูกมนุษย์ผู้หญิง ซึ่งนอนตะแคงด้านขวา บริเวณส่วนศรีษะลงมาถึงช่วงเท้ามี เครื่องภาชนะคล้าย ชาม ถ้วย เครื่องใช้อยู่ในลักษณะทับอยู่จำนวนหนึ่ง

 

     อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง2ท่าน ให้สัมภาษณ์ในไปในทิศทางเดียวกันว่า บริเวณที่พบโครงกระดูกนี้ ในสมัยก่อนอาจเป็นชุมชนเล็ก ที่อยู่กันไม่กี่ครอบครัว แต่อาจมีการไปมาหาสู่หรือค้าขายกับอาณาจักรอื่นๆ ซึ่งห่างจากจุดนี้ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20-30 กม.ก็มีเมืองเก่า ซึ่งอยู่ในของอำเภอไพศาลี ชื่อ เวสาลี เช่นกัน โดยอาจอาศัยลำน้ำเล็กๆที่ใช้ดื่มและบริโภคหรือเป็นเส้นทาง ในส่วนของช้างน่าจะเป็นการนำมาฝังของชาวบ้านในสมัยนั้น เพื่อมิให้ส่งกลิ่นรบกวนหรือป้องกันโรคระบาดก็เป็นได้ ในส่วนของ น.ส.บุญนาค ฮวบสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวเพิ่มว่าหลังจากการสำรวจ อาจเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

รณกฤต วรณันวรกุล ผู้สื่อข่าวทีนิวส์นครสวรรค์

เรียบเรียงใหม่โดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์ : ทีมงาน News-Lifestyleข่าวที่เกี่ยวข้อง