นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน” ชาวเชียงใหม่ปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวง ร.9

2017-09-10 05:54:35

วัน ที่ 9 กันยายน 2560 ณ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

พระครูบดินทร์ สีลสังวโร ประธานที่พักสงฆ์ปกา-เกอญารามบ้านแม่กลางหลวง และเจ้าอาวาสวัดเหล่าป่าตาล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นำประชาชน มาร่วมพิธี “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน”โดยมี พลอากาศตรี ปริญญา ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าคณะทางานพระมหาธาตุนภเมทนีดล-พระมหาธาตุ นภพลภูมิสิริ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้  และมี  นายรุ่ง หิรัญวงษ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในนามของคณะดำเนินการ จัดกิจกรรมครั้งนี้นำคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาจอมทองร่วม

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อ 28 กรกฎาคม 2560 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และสร้างจิตสานึกให้เยาวชนและประชาชนโดยรอบในพื้นที่ให้ตระหนัก และเห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

นายรุ่ง หิรัญวงษ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ ให้แก่หน่วยงานและราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชา ติ ดอยอินทนนท์  การปลูกต้นไม้ในวันนี้ คือ ต้นกุหลาบ พันปี, โดยรอบทางขึ้นกิ่วแม่ปาน กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ และปลูกไม้ป่าชนิดต่างๆ เช่น บ๊วยป่า ก่อ ทะโล้ บริเวณเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ป่าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติ พร้อมกับความสวยงามที่รองเท้านารี คืนสู่ป่าธรรมชาติ เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 999 ต้น

กุหลาบพันปี มักเรียกว่า คำแดง (Rhododendron arboreum) มีลักษณะดอกสีแดง ออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม แต่ช่วงที่ดอกบานเต็มที่คือปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, อุทยานแห่งชาติขุนแจ เป็นต้น

ลักษณะเป็นไม้พุ่ม กระจายพันธุ์ในแถบทวีปเอเชีย, อเมริกาเหนือ, ยุโรป และออสเตรเลีย โดยเฉพาะในทวีปเอเชียจะพบตามภูเขาสูงตามแถบแนวเทือกเขาหิมาลัยที่อยู่จากระดับน้ำทะเลนับพันเมตร โดยพบได้จนถึงจีนตอนใต้ และเกาหลี จนถึงญี่ปุ่น เป็นดอกไม้ประจำชาติของชาวเนปาน.

 

ข่าว-ภาพ ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน สำนักข่าวทีนิวส์ จ เชียงใหม่

 

เรียบเรียงใหม่โดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์ : ทีมงาน News-Lifestyle