นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

แพทย์เจ้าของไข้น้องสกาย เผยอาการแบบละเอียด...มะเร็งกระจายเข้าระบบประสาท ระยะ4

2017-10-04 11:39:57

พ.ท.นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ กุมารแพทย์โรคเลือด และมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เปิดเผยผ่านรายการดีเบต ว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่น้องสกายเป็นอยู่นั้น ถือเป็นโรคร้ายที่แบ่งตัวเร็วมาก ภายใน 24 ชม. และพบในเด็กค่อนข้างบ่อย รองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งสมอง สาเหตุหลักเกิดจากความผิดปกติของยีนส์บางชนิด ซึ่งมีโอกาสหายขาด ตลอดการรักษาอาจมีอุปสรรค และผลข้างเคียงบ้าง ดังนั้นกำลังใจถือว่ามีส่วนสำคัญ

น้องสกายเป็นมะเร็งระยะที่ 4 ตอนนี้กระจายเข้าไประบบประสาทและไขกระดูก ทีมแพทย์ได้วางแผน เลือกใช้ยาที่ถูกต้องในการรักษาคนไข้ ซึ่งระยะ 4 ไม่ใช่ระยะที่หมดหวัง ตอนนี้คาดว่าก้อนเนื้อของน้องมีขนาดลดลง แต่ต้องใช้ระยะเวลาด้านแผลกดทับระยะหนึ่ง น้องสกายมีปฏิกิริยาในทิศทางที่ดีขึ้น ขยับขาได้มากขึ้น ซึ่งทีมแพทย์ต้องดูอาการวันต่อวัน

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ลัทธภพ แก้วโย : ทีมงาน News-Lifestyle