นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

เป็นเวลา 20 ปี แล้ว "หมอใจบุญ"   จ.บุรีรัมย์  รักษาผู้ป่วยฟรีถวาย "ในหลวง รัชกาลที่ 9"  

2017-10-13 12:59:33

 

 คลินิก นพ.สนธยา วัฒนโกศล  ตั้งอยู่ริมถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เปิดคลินิกให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีให้กับเด็ก คนชรา ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส  ในทุกวันที่ 18 กรกฎาคม และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20ปีแล้ว และในปีนี้ก็เตรียมร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครราชสีมา ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวมกว่า200ชีวิต จะมาเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีที่คลินิกหมอสนธยา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "


 


       

   นพ.สนธยา วัฒนโกศล กล่าวว่า ตนเป็นอดีตแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ต่อมาลาออกมาเปิดคลินิกนานกว่า 10 ปีแล้ว หลังจากสมเด็จย่าเสด็จสวรรคตเมื่อปี 2538 ก็เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยและมีฐานะยากจนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 18 กรกฎาคม และวันที่ 5 ธันวาคม โดยใช้งบประมาณส่วนตัวในการซื้อเวชภัณฑ์ยา เพื่อต้องการจุดประกายให้คนไทยทั้งประเทศได้หันมาร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวงในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนทุกวันพ่อไปตลอดเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะหมดลมหายใจ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

 

ที่มา นสพ.โคราชคนอีสาน

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

สิรวีณ์ สิริวิไชยยศ : ทีมงาน News-Lifestyle