ภาพนี้..เป็นที่สุดความรู้สึกคนไทย!! มูลนิธิอิศรา อมันตกุล มอบรางวัลภาพยอดเยี่ยม คืนฝนตก หญิงสาวยืนกางร่มบังพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9

ภาพนี้..เป็นที่สุดความรู้สึกคนไทย!! "มูลนิธิอิศรา อมันตกุล" มอบรางวัลภาพยอดเยี่ยม "คืนฝนตก" หญิงสาวยืนกางร่มบังพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9

Publish 2017-03-07 12:04:28

ถือเป็นภาพที่บอกเล่าทุกอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี แม้ไม่ต้องมีคำพูดใดๆ สำหรับภาพของ ปฏิภัทร จันทร์ทอง จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งมีชื่อว่า "คืนฝนตก" โดยเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนกางร่มเพื่อบังพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9 เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๙ ที่ผ่านมา ไม่ให้เปียกในคืนที่ฝนกระหน่ำเทลงมา ราวกับน้ำตาของคนไทยที่ต้องสูญเสียพ่อหลวงผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง

 
ล่าสุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และรางวัล ITPC Award  ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวและภาพข่าวประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2560  เวลา 19.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ  

 

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559  มีดังนี้

 


รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด 9 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ปรากฎผลงานข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 4 ข่าว ดังนี้

 

1. ข่าว “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทย-จีน กำราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

2. ข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

3. ข่าว “กระตุ้นรัฐบาลคืนสิทธิ(สุขภาพ)คนไทยไร้บัตรประชาชน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และ

 

4.ข่าว “จุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน

 

ผลการตัดสินประจำปี 2559  ไม่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม แต่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ข่าว “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทย-จีน กำราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ”โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ข่าว “จุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และข่าว“มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้รับโล่และเงินรางวัล  20,000  บาท

 

รางวัลอิศรา อมันตกุลประเภทภาพข่าว

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวมีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวด 91 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1.ภาพ “เตะฟุตบอล ”โดยนายธนิต กาละจิตต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2. ภาพ“คลองวัวเดิน”โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 3.ภาพ “คืนฝนตก”โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4.ภาพ“ร่ำไห้”โดยนายวิศิษฐ์ แถมเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ 5. ภาพ “ตบะแตก” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2559  ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “คืนฝนตก” โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท

 

 

 

 

ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัลได้แก่ ภาพ“ร่ำไห้”โดยนายวิศิษฐ์ แถมเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 

 และภาพ “ตบะแตก”โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท

 

 

 

 

ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ภาพ“เตะฟุตบอล”โดยนายธนิต กาละจิตต์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

 

และ ภาพ “คลองวัวเดิน”โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท  

 

 

 

 

โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  4  ฉบับ

 

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ผลงาน

 

1.ข่าว “ทวงสิทธิโฉนดทะเล “คน-ธรรมชาติ”อยู่ร่วมกัน อย่างสอดคล้องสมดุล โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

2.ข่าว “ชาวบ้านแหงชักธงรบ อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์ทับซ้อน โค่นป่าทาเหมือง” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

 

3.ข่าว“ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน”โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท บาท โดยนางสาวปริตตา หวังเกียรติ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลข่าวสายเทคโนโลยี

 

รางวัลข่าว ITPC Award ครั้งที่ 11  ประจำปี 2559  ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ข่าว จาก 3 สังกัด ได้แก่1. ข่าว “Carrying on a legacy” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  2.ข่าว “โจรแจกหนัง” โดยกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์  3.ข่าว“โครงการเน็ตหมู่บ้าน ‘เต่าเรียกพี่’ โดยกองบรรณธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 

ผลการตัดสินข่าว ITPC Award ครั้งที่ 11 ประจำปี  2559  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว“โจรแจกหนัง”โดยกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยอาจารย์บรรยงค์  สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล จัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

 

 

 

 

 


เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณภาพ : เจ้าของภาพติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน