นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

ป้องกันไว้ดีกว่าแก้!! เปิดฝึกสอนว่ายน้ำให้กับเหล่าบรรดาเด็กนักเรียนป้องกันเด็กจมน้ำ

2018-06-06 23:47:21

ที่จังหวัดยโสธร ได้มีการฝึกสอนว่ายน้ำ ให้กับเหล่าบรรดาเด็กนักเรียน ในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่าย และสร้างวัคซีนป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถ ที่จะว่ายน้ำได้อีกทั้งตระหนักรู้ถึงอันตรายของการเล่นน้ำ และการช่วยเหลือตนเอง หรือช่วยเหลือเพื่อน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ได้

ที่สระว่ายน้ำโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานเปิดการฝึกสอนว่ายน้ำให้กับเด็กนักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายและสร้างวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ โดยเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาสามารถว่ายน้ำได้และป้องกันเด็กจมน้ำ ที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเกือบ 1,500 คน หรือเฉลี่ยวันละ 4 คน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนเป็นเดือนที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด

สำหรับในพื้นที่จังหวัดยโสธรเอง ในแต่ละปี จะมีเด็กได้รับอุบัติเหตุจากการลงเล่นน้ำและจมน้ำเสียชีวิตอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในพื้นที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากจึงมักจะมีเด็กพากันไปเล่นน้ำอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหากเด็กสามารถว่ายน้ำได้และตระหนักรู้ถึงอันตรายของการเล่นน้ำและช่วยเหลือตนเอง หรือช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึง นอกจากนี้แล้วอาสาสมัครในชุมชนก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กที่เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำและนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งจะทำให้ลดอัตราการตายจากการจมน้ำได้ โดยมีเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านตาดทองและโรงเรียนบ้านสะเดา ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รวม 57 คน เข้ารับการฝึกสอนว่ายน้ำในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการฝึก จำนวน 2 วัน

ข่าว ไพรทูล บุญมา ผู้สื่อข่างภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ยโสธร

เรียบเรียงใหม่โดย

ปภาดา ถิ่นดวงจันทร์ : ทีมงาน News-Lifestyleข่าวที่เกี่ยวข้อง