นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

ชาวบ้านวอนหน่วยงานเห็นใจ!! แก้ไขปัญหาบ่อขยะหลังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านมาหลายปี (คลิป)

2018-07-12 23:43:29

วันนี้ 12 ก.ค. 61  ชาวบ้านในหลายๆตำบลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อขยะ  หมู่ที่ 4  ตำบลเทวราช  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง  จึงได้นัดชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนออกมาร้อง  เพื่อขอความเห็นใจจากเทศบาลเมืองอ่างทอง  และยื่นข้อเสนอขอปิดบ่อขยะ  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้  หลังจากได้มีการประชุมการแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อขยะนี้มาแล้วก็ตาม  แต่ก็ไม่เป็นผล  โดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 30 ราย  ยืนร้องเรียนขอความเห็นใจจาก  นาย ทนงค์ศักดิ์  ศรีวิเชียร  ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของบ่อขยะตรงนี้

 

ด้าน นาย ทนงค์ศักดิ์  ศรีวิเชียร  กล่าวว่า  ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ และได้ดำเนินการขับเคลื่อน  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่  รวมถึงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

 

 

โดยเฉพาะของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  ซึ่งได้มีการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกวิธีไป 11 บ่อ  ซึ่งวันนี้ได้มีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน  มาร้องเรียนขอความเห็นใจ  ซึ่งทางเทศบาลเมืองอ่างทอง  ก็ยินดีรับฟังปัญหาและรับข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อที่จะไปแก้ไขปรับปรุงตามที่ชาวบ้านยื่นข้อเสนอมา ทั้งสิ้น 7 ข้อ  ซึ่งมีดังต่อไปนี้  คือ  1.กลิ่นเหม็น  2. น้ำจากรถบรรทุกขยะหยดตามทางต่าง ๆ  3.ท่อน้ำเสีย  4. รถวิ่งเร็ว  5.ล้างรถตามข้างถนน  6. มีเศษขยะตกหล่นบนข้างทาง  และ 7. เสนอให้ทางเทศบาลปิดบ่อขยะดังกล่าว

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทอง

 

เรียบเรียงใหม่โดย

จักรกฤษณ์ แย้มอินทร์ : ทีมงาน News-Lifestyleข่าวที่เกี่ยวข้อง