นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

ชี้แจงชัด ! ม.ราชภัฏมหาสารคาม ชี้แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกาศปฏิญญามหาสารคาม เรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสิน พักหนี้ ช.พ.ค.

2018-07-20 16:28:38

เวลา 10.00 น. วันที่ 20 ก.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เปิดแถลงข่าวจากกรณีกลุ่มวิชาชีพครูจังหวัดมหาสารคามรวมตัวประกาศปฏิญญามหาสารคาม เรียกร้องให้รัฐบาล และธนาคารออมสิน พักหนี้ ช.พ.ค.หรือ โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป พร้อมขอให้ลูกหนี้โครงการ ช.พ.ค ทั่วประเทศจำนวน 450,000 แสนคน ร่วมกันยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้คลิปวีดีโอดังกล่าวได้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและประชาชนบางส่วนเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศปฏิญญาในครั้งนี้ ทั้งที่ความจริงแล้วในส่วนของมหาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ให้ความอนุเคราะห์เฉพาะสถานที่คือห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยขอใช้ห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์กู้วิกฤตการศึกษาไทย ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือระดมความคิดเห็นผู้นำองค์กรวิชาชีพครูและนักวิชาการสร้างยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและหนี้สินทางการศึกษาเพื่อเสนอเป็นวาระแห่งชาติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐบาล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาตามหนังสือขอความอนุเคราะห์และกำหนดการของการสัมมนาโดยมีรายชื่อของวิทยากรที่เป็นที่น่าเชื่อถือ

ทางมหาวิทยาลัยฯจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากในส่วนนี้ทางมหาวิทยาลัยฯถือว่าเป็นการให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครูเพื่อใช้ในการประชุมพูดคุยถึงปัญหาและวิธีแนวทางปฏิบัติต่างๆแต่การประชุมสัมมนาปรากฏว่าในช่วงท้ายมีการขึ้นเวทีประกาศปฏิญญาเรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสิน พักหนี้ ช.พ.ค.ซึ่งเป็นการดำเนินการของผู้จัดการประชุมโดยที่ไม่มีในกำหนดการของการสัมมนาที่แนบมากับหนังสือขอความอนุเคราะห์ ทางมหาวิทยาลัยฯจึงขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการลงชื่อเข้าร่วมแต่อย่างใดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและขอให้สังคมได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนวิธีการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในครั้งต่อไปทางมหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบ คัดกรองให้มีความละเอียดรอบครอบมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีความตั้งที่จะทำให้เกิดผลกระทบกลับชื่อเสียงของครูในจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

 

พิเชษฐ  ยากรี  ผู้สื่อขาวทีนิวส์มหาสารคาม

เรียบเรียงใหม่โดย

นนทวรรณ บุญฑาทิพย์ : ทีมงาน News-Lifestyleข่าวที่เกี่ยวข้อง