นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

ครม. ไฟเขียว อนุมติร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลราชการ ให้สิทธิ "คนต่างด้าว" รับรู้เข้าถึงข้อมูลราชการเช่นคนไทย

2018-11-27 18:41:37

 


เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 ที่ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในที่ประชุม มีมติอนุมัติการร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

โดยรายละเอียดที่น่าสนใจ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ว่าด้วยการให้สิทธิของคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย จะสามารถรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางราชการได้อย่างเปิดเผย โดยไม่ต้องร้องขอ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิเท่าเทียมกับคนไทย นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน เพื่อจัดวางระบบและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ให้ประชาชรได้รับทราบ

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ขอบคุณ Tnews
 

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

จิรภัทร ใสโยธา : ทีมงาน News-Lifestyle