นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

Google Map เผย ระยะทางที่ร่าง "น้องภาคิน" ไหลผ่าน

2019-04-09 11:44:55

ภายหลังจากที่พบร่าง "น้องภาคิน" เด็กสูญหาย เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 09 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดที่พบนั้นเป็นบริเวณคลองน้ำขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเชื่อมสู่คลองขนาดใหญ่ ใน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 


ล่าสุด ได้มีกรเปิดเผยภาพการวัดระยะทาง จาก แอพพลิเคชั่น Google Map ซึ่งได้วัดระยะทางจากจุดที่น้องภาคินหายตัว คือ บริเวณ อ.ท่ายาง จนถึงจุดที่พบศพ คือ บริเวณ อ. บ้านลาด พบมีระยะห่างถึง 12 กิโลเมตร โดยจุดที่น้ำไหลผ่านนั้น มีจุด "ร่องไส้ไก่" หรือ ขุดส่งน้ำทางแยกย่อย อยู่ยังจุดที่ศพไหลผ่าน
 

 


ขอขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย https://bit.ly/2Voer2m
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://bit.ly/2VxTDp6

 

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

จิรภัทร ใสโยธา : ทีมงาน News-Lifestyle