นิวส์-ไลฟ์สไตล์
news-lifestyle

ระทึก รถตู้รับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ นักเรียนบาดเจ็บหลายราย

2019-05-07 04:19:52

เกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนเกิดประสบอุบัติเหตุบนถนน 304 ตรงหน้าปั๊มจัสโก บ้านโคก มุ่งหน้าสี่เเยกสามทหารกบินทร์บุรี หลักกม.169-200 ทำให้นักเรียนบาดเจ็บหลายราย เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

รถตู้ชน

นักเรียนได้รับบาดเจ็บ

ขอบคุณ Tnews

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ณัฐญาดา น้อยจันทร์ : ทีมงาน News-Lifestyle