เอาให้เข็ด!!! “ทนายสงกานต์” เปิดการ์ดรู้เท่าทันแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร...งานนี้โชเฟอร์ที่ชอบอ้างโดนอ่วมแน่ อ่านไว้ถึงคราวตัวเองจะได้รู้.!?!

เอาให้เข็ด!!! “ทนายสงกานต์” เปิดการ์ดรู้เท่าทันแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร...งานนี้โชเฟอร์ที่ชอบอ้างโดนอ่วมแน่ อ่านไว้ถึงคราวตัวเองจะได้รู้.!?!

Publish 2017-02-18 19:50:11

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ในเฟซบุ๊ก สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเคล็ด(ลับ)ผู้โดยสารต้องรู้เท่าทันไม่ต้องกลัวโชเฟอร์แท็กซี่!! โดยมีข้อความระบุว่า...

ปัญหาเรื่องรถยนต์แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันๆต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารอย่าง
มากซึ่งถ้าในเวลาจำเป็นเร่งด่วนหรือเร่งรีบแล้วนั้นถ้าโชเฟอร์แท็กซี่ปฏิเสธอาจส่งผลให้เราได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ถ้าโชเฟอร์แท็กซี่จะไม่รับผู้โดยสารแล้วนั้นก็ไม่สมควรที่จะเปิดไฟว่าว่างในขณะขี่ขับบนท้องถนนหรือหยุดสอบถามผู้โดยสารที่โบกเรียกรถแท็กซี่เพราะหากโชเฟอร์แท็กซี่หยุดรถแล้วสอบถามผู้โดยสารแล้วปรากฏว่าภายหลังโชเฟอร์แท็กซี่นั้นได้ปฏิเสธการรับผู้โดยสารไปส่งณ.ที่หมายนั่นหมายถึงความผิดนี้ได้สำเร็จแล้ว!!!

ปัญหาที่เราพบเจอในแต่ละวันๆหลังจากที่โชเฟอร์แท็กซี่มักจะอ้างและปฏิเสธกับเราเสมอๆ
มีดังต่อไปนี้
1. กลัวจะส่งรถไม่ทัน
2. แก๊สหมด
3. ขอเหมาจ่ายได้ไหม?กดมิเตอร์ไปไม่คุ้ม
4.ระยะทางไกลกลัวว่าจะกลับมารับลูก,หรือรับเมียหรือ รับแม่ไม่ทันและเหตุผลอื่นๆ108 พันประการ

ข้อยกเว้น กรณีที่โชเฟอร์แท็กซี่สามารถปฏิเสธได้
1.บุคคลหรือผู้โดยสารที่จะว่าจ้างให้ไปส่งณ.ที่หมายนั้นมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจเกรงว่าเกิดภยันตราย
2.สถานที่ที่จะไปส่งนั้นเป็นลักษณะสถานที่ๆเปลี่ยวและอาจเกิดภยันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ทั้งนี้ หากโชเฟอร์แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารนั้นก็มีเพียงโทษปรับไม่เกิน1,000บาท(หนึ่งพันบาท)" พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 57 จัตวา 
บทลงโทษ“ผู้ขับรถยนต์สาธารณะปฏิเสธไม่รับจ้าง บรรทุกคนโดยสาร มีโทษปรับไม่เกิน1,000
บาท "

สำหรับหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมการขนส่งทางบกและกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการตามกฏหมายเช่นปรับและบันทึกประวัติโชเฟอร์taxi


พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พุทธศักราช 2522ลักษณะ 12 รถแท็กซี่มาตรา 93 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารเว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสารในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะ
ไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดย สารวิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา 94 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ในการนับจำนวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจำนวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคนมาตรา 95 ห้ามมิให้ผู้ใด

(1) เรียกให้คนขึ้นรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น
(2) ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้นเพื่อให้คนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่งมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่

ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 97 คนโดยสารต้องชำระค่าโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่

..(เกิดเหตุ)รีบโทรศัพท์กดเบอร์1584ให้แจ้งรายละเอียดตั้งแต่พฤติการณ์วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ป้ายทะเบียนรถ สีรถ กระทั่ง 
ชื่อ และ นามสกุล ของโชเฟอร์แท็กซี่สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะกรณีที่ผู้ขับรถกระทำความผิดซ้ำซากโดยเฉพาะ3 ข้อหา หลัก คือ
1.ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร หรือ (ไม่กดมิเตอร์)
2.ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร และ
3.ไม่ส่งคนโดยสารตามที่ตกลง ดังนี้

กระทำผิด(ครั้งที่ 1 ) ปรับ
กระทำผิด(ครั้งที่ 2) ปรับ และพักใช้ 7 วัน
กระทำผิด(ครั้งที่ 3) ปรับ และพักใช้ 15 วัน
กระทำผิด(ครั้งที่ 4) ปรับ และพักใช้ 30 วัน
กระทำผิด(ครั้งที่ 5) เป็นต้นไป ปรับ และพักใช้ 6 เดือน
หมายเหตุ เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของท่านมากที่สุด

เรียบเรียง PAtong

ขอบคุณที่มา สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ