ปัตตานีตื่นตัว!! เร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ผู้ว่าฯเผยเรือประมงใหญ่สาเหตุหลักทำสัตว์น้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อท้องทะเลไทย

ปัตตานีตื่นตัว!! เร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ผู้ว่าฯเผยเรือประมงใหญ่สาเหตุหลักทำสัตว์น้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อท้องทะเลไทย

Publish 2017-04-22 12:55:28

วันที่ 22 เม.ย. 2560 ที่บริเวณชายหาดปานาเระ อำเภอปานาเระ จ.ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและบทบาทหน้าที่ของภาคประชาชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยมีกิจกรรมการวางซังทางมะพร้าว การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ ปูม้า ปลากะพง กุ้ง และเต่าทะเล การปลูกต้นสนทะเลเพื่อให้เป็นป่าชายหาด และการพัฒนาความสะอาดบริเวณชายหาดปะนาเระ อีกด้วย
ด้านนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดปัตตานี เกิดวิกฤตด้านความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากการประมงของเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่นเรืออวนรุน เรืออวนลากเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ซึงส่งผลกระทบต่อท้องทะเลไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมถึงประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความห่วงใยในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนิน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ความรู้และบทบาทหน้าที่ของภาคประชาชนในด้านการบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล อย่างเร่งด่วนและยั่งยืน

 


ในขณะที่ ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดขึ้น ทั้งนี้ตลอดหลายที่ที่ผ่านมาทรัพยากรทางทะเลได้รับความเสียหายอย่างมาก ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการทำประมงที่ใช้อุปกรณ์ทำลายล้างสัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากขยะจากทำประมง รองลงมาคือ สิ่งปฏิกูลในทะเล จากการท่องเที่ยวทางทะเล ดังนั้น เครือข่ายภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคใต้จึงต้องเร่งในการ โดยมีสมาชิกเครือข่ายภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคใต้ เข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 300 คน

ภาพ/ข่าว สุไลมาน แวมามะ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ปัตตานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสุไลมาน แวมามะ
HASTAG :