โลกออนไลน์ล่ารายชื่อ!!ผลุดแคมเปญ เปลี่ยนชื่อสนาม ศุภชลาศัย เป็นสนามมหาวชิรุณหิศอนุสรณ์ถึง วังวินด์เซอร์ประวัติศาสตร์ที่เคยถูกทำลาย..

โลกออนไลน์ล่ารายชื่อ!!ผลุดแคมเปญ เปลี่ยนชื่อสนาม "ศุภชลาศัย" เป็นสนาม"มหาวชิรุณหิศ"อนุสรณ์ถึง "วังวินด์เซอร์"ประวัติศาสตร์ที่เคยถูกทำลาย..

Publish 2017-04-22 12:16:21

จากกระแส"หมุดคณะราษฎร" ที่หายไป..? ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของลูกหลานคณะราษฎรเอง ร่วมทั้งกระแสเสียงผู้เห็นด้วยและเห็นต่างโดยหนึ่งในประเด็นที่ร้อน ก็คือการสร้างสนามศุภชลาศัย โดยผู้ผลักดันการสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติ คือนาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น.อธิบดีกรมพลศึกษา ในรัฐบาลของจอมพล ป พิบูลสงคราม ในการก่อสร้างครั้งได้มีการทุบ รื้อถอนวังวินด์เซอร์  เป็นวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงสยาม

โดยวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 กรมพลศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจากสนามกรีฑาสถาน เป็น “สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงศุภชลาศัย ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนชื่อสนามศุภชลาศัย เกิดขึ้นในยุคของ หลวงศุภชลาศัย ดำรงตำแหน่งอธิบดี เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถาน มาเป็นสนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง ในขณะที่ตนเองเริงอำนาจอยู่นั้น จะเรียกว่าเป็นเกียรติได้หรือไม่?

ซากสิ่งก่อสร้างบางส่วนภายหลังการรื้อถอนวังวินด์เซอร์ ซึ่งปัจจุบันตั้งไว้บริเวณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการล่ารายชื่อ ขอให้ เปลี่ยนชื่อสนาม "ศุภชลาศัย" เป็น ชื่อสนาม"มหาวชิรุณหิศ"แทนเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ถึง "วังวินเซอร์" ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เคยถูกทำลาย... ผ่านการรณรงค์ในโลกออนไลน์ผ่าน Change.org พร้อมระบุรายละเอียดบางช่วงบางตอนว่า

"สนามศุภชลาสัย ควรจะเป็นชื่อของเจ้าของที่ดินที่บริจาค ไม่ใช่ เอาเงินคนอื่นมาสร้าง แล้วใส่ชื่อตัวเอง

 หลงเข้าใจผิดเสียนานนึกว่าหลวงคนนี้เป็นคนบริจาคให้ที่ดินหรือออกทุนค่าก่อสร้างสนามแห่งนี้ทั้งหมดที่แท้ก็ใช้วิธีการตื้นๆเปลี่ยนชื่อสนามให้เป็นชื่อคนนี้แทนที่จะใช้ชื่อเจ้าของวังซะงั้น...ฉะนั้นเห็นควรเปลี่ยนชื่อสนามให้เป็นชื่อสนามมหาวชิรุณหิศ เพื่อเป็นเกียรติ์แก่เจ้าของวังอย่างแท้จริงครับ..."

จากการตรวจสอบล่าสุด ได้มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้ว จำนวน3,205คน  


ทั้งนี้การรณรงค์ในโลกออนไลน์ผ่าน Change.org ไม่ได้มีความหมายอยู่ที่แค่การลงชื่อ แต่เป็นคือการต่อยอดเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวในสังคม เกิดเป็น dialogue รวบรวมเสียงของคนธรรมดาที่ออกมา ‘จุดประเด็น’ ‘ตั้งคำถาม’ ‘เรียกร้อง’ ‘ร้องเรียน’ ในเรื่องที่ตัวเองสนใจ และกระทบกับพวกเขาโดยตรง

ปรากฎการณ์พลังเสียงของคนในลักษณะนี้ หากมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะดังขึ้นจนผู้มีอำนาจตัดสินใจหันมารับฟัง และขณะเดียวกันก็ทำให้ทุกคนที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและสังคม

 

 

 

ที่มา https://www.change.org/p/เปลี่ยนชื่อสนามศุภชลาศัย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน